Kako poteka postopek naročila?

 

Pohištvo po meri

Naročilo pohištvenega izdelka se ponavadi začne z uvodnim emailom, v katerem razložite, kaj potrebujete, kakšen je vaš prostor in vaše preference (velikost, vrsta lesa, posebne želje in podobno), pa tudi vaše omejitve. Za prvi kontakt je zaželjenih čimveč vhodnih informacij, saj si tako lažje predstavljamo, kaj želite in - morda še bolj pomembno - česa ne želite.

Ponavadi se proces nadaljuje s sestankom in ogledom lokacije, kjer naredimo tudi prvo izmero prostora. Za prostostoječe kose pohištva, kot so mize, lahko ogled lokacije izpustimo. Pred potrditvijo naročila določimo tudi grobe finančne in časovne okvire.

Temu sledi oblikovni del - pripravimo prvi idejni predlog, ki ga na naslednjem sestanku predstavimo z risbami, načrti in prostorskimi vizualizacijami. Predlog nato skupaj ovrednotimo in določimo morebitne spremembe in popravke. Proces prilagajanja nadaljujemo, dokler nismo vsi, ki smo vključeni v nastajanje izdelka, z njim zadovoljni. Ko je oblika izdelka potrjena, lahko določimo točno končno ceno in začnemo z izdelavo.

Nadaljujemo z nakupom lesa in izdelavo kosa pohištva, ki poteka v naši delavnici. Ta za manjše kose (mize, omarice) ponavadi traja 4-6 tednov, za večje in kompleksnejše izdelke (kuhinje) pa 6-10 tednov, odvisno od trenutne zasedenosti.

Cena izdelkov je vedno sestavljena iz količine delovnih ur in vrednosti materiala, ki ga potrebujemo - brez posredniških marž in dodatkov. Za bolj podrobne informacije in povpraševanja nas kontaktirajte.

 

arhitektura interierja

Postopek projektiranja einterierja je v osnovi podoben naročilu pohištva po meri, vendar nekoliko bolj obsežen in kompleksen.

Enako se začne z uvodnim sestankom, kjer določimo izhodišča za oblikovanje, obseg projektiranja in cenovne okvire projekta. Ponavadi poskusimo čimbolj natančno analizirati stanje in funkcionalnost obstoječega (ali predvidenega) prostora, poleg tega pa tudi življenjski slog in način bivanja bodočih uporabnikov.

Sledi idejna prostorska zasnova, katere del je funkcionalna organizacija prostorov ter oblikovne rešitve posameznih prostorov in elementov opreme (pohištvo, osvetlitev, materiali ipd.) - na sestanku nato skupaj pregledamo zasnovo, ki je predstavljena z načrti, prostorskimi vizualizacijami in ostalimi potrebnimi materiali za oprijemljivo predstavo končnega rezultata. Predlog skupaj ocenimo in določimo nadaljnje korake in potrebne sestanke.

Ko je idejna zasnova potrjena, sledi določitev časovnice, izris vseh potrebnih tehničnih načrtov ter pridobitev izvajalcev in njihovih stokovnih mnenj glede izvedbe. Nekatere izvjalce lahko priporočimo na podlagi dosedanjih sodelovanj, ni pa nujno.

Tretji in zadnji del procesa je izvedba projekta, v katero je vključen nadzor izvedbe del vseh zunanjih izvajalcev, organizacija poteka del in izdelava pohištvenih kosov v delavnici. 

Ker je vsak projekt zase specifičen in različen od ostalih, se lahko glede na to spreminja in prilagaja tudi proces dela. Za bolj podrobne informacije in povpraševanja nas kontaktirajte.